Schooladvies en de CITO-toets

Wanneer een kind in groep acht komt te zitten, dan zal het jaar worden afgesloten met de CITO toets. Deze test bepaald voor een groot gedeelte welk niveau het kind zal gaan volgen op de middelbare school. De uitkomst van deze toets is van groot belang voor de verdere schoolloopbaan van het kind. De scholen dienen wel enkele regels te volgen met betrekking tot het uiteindelijke schooladvies.

Regels schooladvies en toelating:

  • De basisschool moet voor 1 maart het schooladvies hebben vastgesteld.
  • Het moet gaan om een bindend schooladvies. De middelbare school zal het kind toelaten op het niveau dat is doorgegeven door de basisschool. Het is mogelijk om het kind uiteindelijk op een hoger of lager niveau te laten plaatsen met toestemming van de ouders.
  • Elke leerling in groep acht zal een verplichte eindtoets afleggen, deze uitslag zal als een tweede gegeven worden gebruikt.

Hetzelfde schooladvies voor ouders en scholen

Lange tijd werkte bepaalde basisscholen met een dubbel schooladvies, eentje voor de ouders van het kind en een voor de middelbare scholen. In deze gevallen kwam het schooladvies niet overeen, dit is niet langer meer toegestaan. Beide moeten één en hetzelfde schooladvies te horen krijgen.

Dubbel schooladvies mag

Er zijn een grote groep basisscholen die enkel en alleen met een enkelvoudig schooladvies werkt. Dat wil zeggen dat een kind een vmbo, havo of vwo advies kan krijgen en geen vmbo-t/havo advies. De Onderwijsinspectie is niet akkoord gegaan met deze afspraken en ziet wel degelijk profijt in een dubbel schooladvies. Het is niet toegestaan om een schooladvies met drie types te geven. De basisscholen moeten in de komende tijd rekening houden met een bezoek van de onderwijsinspectie, dit is kortgeleden aangekondigd door Minister Dekker.

Wanneer een school een dubbel schooladvies geeft, dan moet de middelbare school het kind de kans geven om uit beide niveaus een keuze te maken. De middelbare school mag het kind niet direct op het laagst doorgegeven niveau plaatsen. Als het gaat om een school dat beide niveau aanbiedt, dan mag de middelbare school een leerling wel weigeren wanneer het zich aanmeldt voor een hoger niveau.

Regelgeving bij een loting

Het komt geregeld voor dat een populaire middelbare school teveel aanmeldingen krijgt, dan volgt er automatisch een loting. Vroeger werd er streng gekeken naar de uitslagen van de CITO toets, om de schifting te verkleinen. Dit is niet langer toegestaan, een kind dat hoogstwaarschijnlijk extra ondersteuning nodig zal hebben zal hetzelfde worden beoordeeld en in de loting terecht komen.

CITO toets

Alle kinderen in Groep 8 dienen een CITO toets af te leggen, deze zal aan het einde van het schooljaar worden gemaakt. De uitslag van de CITO toets zal beslissen welk niveau op het voorgezet onderwijs bij het kind past. De CITO toets bestaat uit drie onderdelen, op sommige scholen wordt daar nog een vierde onderdeel aan toegevoegd. De drie vaste onderdelen zijn taal, studievaardigheden en wiskunde (rekenen). Het mogelijke vierde onderdeel is wereldoriëntatie.

Wanneer alle CITO toetsen zijn nagekeken, zal er een gemiddelde worden berekend. Vervolgens zal het kind een score toegewezen krijgen. Het resultaat zal door zowel de leerkracht, als het kind en de ouders worden beoordeeld. Het schooladvies is uiteindelijk het belangrijkste.

Hoe ziet de CITO toets eruit?

De CITO toets bestaat uit 290 vragen, deze vragen zijn stuk voor stuk meerkeuzevragen. De CITO toets zal in drie dagdelen worden verdeeld, mogelijk komt daar nog een extra dagdeel bij in verband met het extra onderdeel wereldoriëntatie. Mocht de CITO toets uit vier onderdelen bestaan, dan komt het totaal aantal vragen uit op 380.

De CITO toets bestaat uit vragen die langs zijn gekomen in de lesstof op de basisschool. Het kan zijn dat er vragen langskomen die in Groep 6 of 7 zijn behandeld met het kind. De minimale eindscore is 501 punten, terwijl de maximale score op 550 punten ligt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *